Półkolonie w 3D! - moduły zabaw na cały tydzień

Roboty

Zestawy Lego Education WeDo i/lub Lego Education EV3 + laptopy dzieci w parach lub samodzielnie będą budowały roboty wg instrukcji czytanych na komputerze, następnie będą programować zbudowanego robota i bawić się konstrukcją.

Zabawa trwa 60 lub 90 min.

ZACZAROWANY OŁÓWEK

Na zajęciach uczestnicy będą bawić się długopisem 3D Doodler dzieci będą rysować w przestrzeni lub tworzyć obiekty płaskie, które później będą łączyć w przestrzenne bryły.

Zabawa trwa 60 min.

KINECT

Zabawa z konsolą xbox 360 i sensorem kinect. Dzieci dobrane w zespoły będą rywalizować w wirtualnych konkurencjach sportowych.

Zabawa trwa 60 min.

ZWIERZAKI

Na zajęciach prowadzący opowie dzieciom o zwyczajach i życiu wybranych egzotycznych zwierząt, zaprezentuje zwierzęta (agamy, gekony, żółwie, pytony, skorpiony i wiele innych) oraz poinstruuje jak się z nimi obchodzić; dzieci będą mogły bezpiecznie obejrzeć i dotknąć zwierząt oraz robić zdjęcia.

Zabawa trwa 60 min.

DRUKARKA 3D

Dzieci zapoznają się z działaniem drukarki 3D. Nie będą modelować ani drukować, za to będą mogły dowiedzieć się na czym polega druk i jak działa drukarka 3D.

Zabawa trwa 35-40 min.

PROGRAMOWANIE GIER

Przy pomocy tabletów dzieci będą mogły stworzyć i zaprogramować proste gry komputerowe.

Zabawa trwa 90 min.

PNEUMATYKA

Za pomocą specjalnych pomp, rur, cylindrów, zaworów, zbiornik powietrza i manometru dzieci będą wykonywać modele obrazujące różne zjawiska fizyczne.

Zabawa trwa 60 min.

GRY PLANSZOWE

Na zajęcia wybraliśmy gry, w których może wziąć udział większa ilość dzieci, mają proste zasady, są krótkie i dają sporą frajdę (np. Dixit, Pędzące Żółwie, Farmer i inne)’ wybraliśmy takie gry by zadowolić dzieci młodsze i starsze.

Zabawa trwa 60 min.

GRA SCOTTIE GO!

Zestaw edukacyjny do nauki programowania, będący połączeniem gry planszowej i gry na tablecie; na wakacje użyjemy go jako grę, polegająca na układaniu wskazówek robotowi (kodowanie żetonami i robienie zdjęć tabletem), który musi pozbierać części swojego statku (gra na tablecie).

Zabawa trwa 60 min.

Szczegóły

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA PÓŁKOLONII w 3D!

dzień bez gry terenowej (zawiera 4-6 modułów)

Godzina Plan Dnia
8:00-9:00 Przyprowadzenie dzieci. Zabawy ogólnorozwojowe
9:00-10:30 Zabawa (np. moduł Roboty)
10:30-10:45 Przerwa na drugie śniadanie (we własnym zakresie)
10:45-11:45 Zabawa na świeżym powietrzu (lub np. moduł Kinect, gdy zostajemy pod dachem)
11:45-12:45 Zabawa (np. moduł Gry planszowe)
12:45-13:15 Obiad
13:15-13:30 Zabawa na świeżym powietrzu (lub moduł Roboty, gdy zostajemy pod dachem)
13:30-15:00 Zabawa (np. moduł Gry planszowe)
15:00-15:15 Podwieczorek
15:15-16:00 Zabawa (np. moduł Kinect)
16:00-17:00 Zabawy ogólnorozwojowe. Odbieranie dzieci.

dzień z grą terenową (zawiera 1 moduł zabawy)

Godzina Plan Dnia
8:00-9:00 Przyprowadzenie dzieci. Zabawy ogólnorozwojowe
9:00-9:30 Odprawa gry terenowej
9:30-9:45 Przerwa na drugie śniadanie (we własnym zakresie)
9:45-12:45 Gra terenowa, cz. 1
12:45-13:15 Obiad
13:15-15:00 Gra terenowa, cz. 2
15:00-15:15 Podwieczorek
15:15-16:00 Zabawa (np. moduł Kinect)
16:00-17:00 Zabawy ogólnorozwojowe. Odbieranie dzieci.

Formularz należy wypełnić i złożyć u organizatora przed pierwszymi zajęciami na półkolonii

Pobierz formularz

Miejsca organizacji Półkolonii w 3D!

Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20

Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  • chcemy korzystać z pięknej pogody i dlatego każdego dnia, jeżeli pozwoli pogoda, będziemy wychodzić na zabawę na świeże powietrze;
  • dobór zabaw dopasowujemy do wieku dzieci w prowadzonych grupach;
  • generalna zasada przy doborze gier: dla dzieci młodszych proponujemy zabawy integrujące, dla starszych zręcznościowe.

GRA TERENOWA - “Kiedy Optimus Prime uratuje świat?”

przebieg gry związany jest z odnajdywaniem w terenie skrytek, rozwiązywaniem zadań znalezionych w skrytkach i zbieraniem cząstkowych podpowiedzi, które mają pomóc w rozwiązaniu ostatniego zadania;

uczestników dobieramy w grupy, w których wyruszają w teren by szukać skrytek i rozwiązywać zadania - każdą grupą opiekuje się jeden lektor;

grze towarzyszy treść: trwa konflikt pomiędzy dwoma rasami robotów – Autobotów i Decepticonów. Autoboty to dobre roboty, a Decepticony to roboty złe. Wśród dobrych Autobotów jest nasz bohater Optimus Prime. Konflikt między robotami przenosi się na Ziemię, która jest zagrożona inwazją złych robotów - Decepticonów. Ziemię od Decepticonów może uratować tylko Optimus Prime, ale by tego dokonać muszą być spełnione określone warunki i tego muszą dowiedzieć się uczestnicy gry, czyli odpowiedzieć na pytanie:

Kiedy Optimus Prime uratuje świat?

grę przygotowujemy w miejscu publicznym, ale możliwie jak najdalej od ruchu pojazdów (park, plac zabaw);

w grze mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-12 lat, dla dzieci młodszych (5-7 lat) będa przygotowane proste zadania, dla dzieci starszych (8-12 lat) będą zadania trudniejsze;

w przypadku bardzo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych grę możemy przeprowadzić również pod dachem, ale taką formułę uważamy za ostateczność (np. prowadziliśmy takie zajęcia ze względu na panujący w Krakowie smog).

Poniedziałek

Rodzaje zajęć Liczba modułów
Roboty 2
Kinect 2
Gry planszowe 1

Wtorek

Rodzaje zajęć Liczba modułów
Gra terenowa nie dotyczy
Zwierzaki 1

Środa

Rodzaje zajęć Liczba modułów
Pneumatyka 2
Drukarka 3D 1
Kinect 2

Czwartek

Rodzaje zajęć Liczba modułów
Scottie Go! 2
Roboty 2
Zaczarowany ołówek 1

Piątek

Rodzaje zajęć Liczba modułów
Programowanie gier 2
Pneumatyka 2
Gry planszowe 1

Cennik

dla zdecydowanych od dziś

490zł

oferta tylko do 15 maja

Zapisz się

cena regularna

590zł

Konkurs

DO WYGRANIA BEZPŁATNA PÓŁKOLONIA I NAGRODY RZECZOWE!

O czym ludzik marzy, co chciałby robić podczas wakacji? Zwiedzać cieple kraje czy wskoczyć w ciepłe kapcie?

Myślisz, że przeżywa przygody, których nie da się opowiedzieć? To może lepiej je pokazać!

Przyłap ludzika na jego marzeniach i zrób mu zdjęcie.

Co by chciał robić, a może co już robił i do czego chętnie by wrócił podczas nadchodzących wakacji.

To może być Twój ludzik z klocków Lego. Może być też inny ulubiony ludzik, spoza rodziny Lego.

Ważne, by był to Twój ludzik, bo tylko Ty masz dostęp do jego marzeń.

Jak wziąć udział w konkursie?

Poproś by rodzic lub opiekun zarejestrował cię w konkursie. Następnie zrób zdjęcie Twojemu ludzikowi (o jego marzeniach, o tym co robi, gdy ciebie przy nim nie ma) i prześlij je do nas. Masz czas do 31 maja. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca.

Co jury będzie oceniać?

Pomysłowość i Wyobraźnię.

Co można wygrać?

w kategorii wiekowej 5-8 lat

jedna główna nagroda - półkolonię za darmo (jeden turnus) + zestaw klocków Lego

trzy nagrody rzeczowe - zestawy klocków Lego

w kategorii wiekowej 9-13 lat

jedna główna nagroda - półkolonię za darmo (jeden turnus) + zestaw klocków Lego

trzy nagrody rzeczowe - zestawy klocków Lego

REGULAMIN KONKURSU

„Ludzikowe wakacje”

§ 1. Organizator.

Organizatorem Konkursu „Ludzikowe wakacje”, dalej zwanego „Konkursem”, jest firma Happy Robot z siedzibą w Krakowie 30-717 ul. Turka 5, dalej zwana “Organizatorem”.

§ 2. Uczestnik.

Uczestnikiem konkursu nazywamy w dalszej części dziecko w wieku od 5 do 13 lat, którego rodzic lub opiekun prawny, podając swoje dane, zarejestruje dziecko na stronie Konkursu.

§ 3. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do aktywności fotograficznej, do rozwijania wyobraźni w tej dziedzinie z wykorzystaniem używanych na co dzień w zabawie ulubionych postaci.

§ 4. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. i trwać będzie do dnia 31 maja 2017r.

§ 5. Zadanie konkursowe.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia i przesłanie go do Organizatora poprzez stronę internetową happyrobot.pl. Tematem zdjęcia jest aktywność postaci (figurki z klocków Lego, figurki wykonanej z innych klocków bądź materiałów nie będących klockami) podczas wakacji, pod nieobecność dziecka. Innymi słowy, tematem konkursu jest odpowiedź na pytanie co robi lub chciałby robić ludzik podczas wakacji, gdy dziecko go nie widzi?

§ 6. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych dzieci mieszkające na terenie województwa małopolskiego.

2. Organizator wyznacza dwie kategorie uczestników Konkursu:

✔ dzieci w wieku 5-8 lat;

✔ dzieci w wieku 9-13 lat.

3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria:

✔ wykonane dowolną techniką zdjecie;

✔ sporządzone przez jednego uczestnika (prace nie mogą być wykonane przez grupę dzieci);

✔ do wykonania zdjęcia można wykorzystać wszelkie możliwe rekwizyty i materiały.

4. Praca musi być wysłana za pośrednictwem strony internetowej happyrobot.pl z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

5. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie.

6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego.

§ 7. Organizacja i przebieg Konkursu.

1. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do 03 czerwca 2017 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację na stronie internetowej oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

§ 8. Nagrody.

1. Organizator zapewnia następujące nagrody:

Nagroda główna: Voucher na półkolonie – organizowane w Krakowie (2 zaproszenia na bezpłatną półkolonię – po 1 w każdej kategorii wiekowej).

Nagrody rzeczowe: Zestaw klocków LEGO.

2. Nagrody nie można odsprzedać, ani przenieść na inną osobę.

3. W przypadku gdy Laureat Nagrody Głównej dokona wcześniejszego zapisu na półkolonię i wpłaci zaliczkę, po ogłoszeniu wyników Konkursu zaliczka ta zostanie mu zwrócona w całości.

4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej happyrobot.pl w terminie do 04 czerwca 2017 r. oraz zostanie przekazana do wiadomości Laureatów poprzez wiadomość sms.

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2017 roku w miejscu wyznaczonym wcześniej przez Organizatora. Informacja o miejscu wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej happyrobot.pl.

Zapisy

Wybierz zdjęcie

Poznaj nas

Doświadczenie

Od 5 lat z powodzeniem zajmujemy się prowadzeniem półkolonii z robotami [ferie, wakacje], a także całorocznych kursów z programowania robotów dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Interdyscyplina

W czasie naszych zajęć poprzez zabawę dzieci zdobywają wiedzę z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego.

Kooperacja

Współpracujemy z ponad 40 instytucjami w Krakowie: szkołami, przedszkolami i domami kultury.

Nowoczesność

Nowatorski sposób przekazywania wiedzy oraz najnowocześniejsze metody dydaktyczne w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą sprawiają, że nauka w Happy Robot jest wspaniałą zabawą.

Kontakt do biura

Happy Robot

ul. ks. Wincentego Turka 5

30-717 Kraków

tel: 697 571 662

biuro@happyrobot.pl