Menu Zamknij

Pobierz oświadczenie

Wymogiem uczestnictwa w zajęciach Robotyki organizowanych przez firmę Happy Robot jest dostarczenie do Przedszkola powyższego oświadczenia.

Oświadczenie trzeba dostarczyć DO PRZEDSZKOLA mailem na adres przedszkola lub osobiście, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Informację o płatności przysyłamy SMS zawsze co 4 zajęcia, o treści:
Robotyka 96PLN: w tytule przelewu wpisac: SP66, ROBO, imie i nazwisko dziecka. Numer konta: 62 7065 0002 0651 1819 6504 0001
Z płatnością można się wstrzymać, do momentu otrzymania SMSa.